1.Taraflar

İşbu Oyun Cemiyeti Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), SanalCoach Elektronik Hizmetler Ticaret Limited Şirketi (kısaca “Oyun Cemiyeti” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan “oyuncemiyeti.com” alan adlı web sitesi, mobil web sitesi veya Oyun Cemiyeti mobil uygulamasına (bu üçü birlikte “Site” olarak anılacaktır) işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ile Oyun Cemiyeti arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site üzerinde sunulan hizmetlerden (kısaca “Hizmetler” olarak anılacaktır) faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Oyun Cemiyeti, Kullanıcı tarafından Oyun Cemiyeti’ne iletilen veya Site üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı; Site üzerinde hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden her türlü yazı, görsel, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerik paylaşmayacağını, aksi takdirde hukuki/cezai bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı'nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; Oyun Cemiyeti ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Oyun Cemiyeti ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Oyun Cemiyeti, Kullanıcı'nın, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.5. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Kullanıcı, Site üzerinde Kullanıcı profili (Kullanıcı’ya ait bilgiler içeren alan) oluştururken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, eklediği yorum ve içeriklerle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. Oyun Cemiyeti, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan ve içeriklerinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

Site üzerinde, Kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım, ilgili Kullanıcılar’ın veya üçüncü kişilerin kendi düşünceleri olup, Kullanıcılar ve/veya üçüncü kişilerin yorumları ile Oyun Cemiyeti’nin hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Kullanıcı'nın, Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, hiçbir şart ve koşulda, Oyun Cemiyeti tarafından değiştirilmemektedir.

2.7. Kullanıcı Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

2.8. Kullanıcı'nın, Site'ye Kullanıcı olarak kayıt olurken sisteme yüklediği "kullanıcı ismi" de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'nın "kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların kişilik hakkı, telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir.

2.9. Diğer Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı konumunda olan Oyun Cemiyeti'nin, Oyun Cemiyeti çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Oyun Cemiyeti, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Oyun Cemiyeti yer sağlayıcı olarak, Site üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, paylaşım, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü kanunen sorumlu değildir.

Oyun Cemiyeti’nin sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

2.10. Oyun Cemiyeti, Site üzerinden, Oyun Cemiyeti’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Oyun Cemiyeti’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.11. Kullanıcı, kendisi tarafından oluşturulmuş Kullanıcı profilini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremez. Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Oyun Cemiyeti’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Oyun Cemiyeti, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini ve/veya Site’yi kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir.

2.12. Kullanıcı ve Oyun Cemiyeti hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

2.13. Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, Oyun Cemiyeti tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak,Kullanıcı’nın zararlarından Oyun Cemiyeti sorumlu değildir.

2.14. Kullanıcı'nın Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Oyun Cemiyeti’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.15. Oyun Cemiyeti hiçbir sebep göstermeden ve önceden bildirim yapmadan Kullanıcı’nın Site’yi ve Hizmetler’i kullanımına son verebilir, Kullanıcı’ya ait kullanıcı profili, yorumlar, paylaşımlar ve her türlü sair içeriği yayından kaldırabilir. Böyle bir durumda Kullanıcı, Oyun Cemiyeti’nden hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

2.16. Oyun Cemiyeti, dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Böyle bir durumda Kullanıcı, Oyun Cemiyetin’den hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

Oyun Cemiyeti tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Oyun Cemiyeti tarafından Site’de ilan edilerek Kullanıcı'ya duyurulur.

3.Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Oyun Cemiyeti’nin telif haklarına tabi çalışmalar) Oyun Cemiyeti’ne ait olarak ve/veya Oyun Cemiyeti tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, Oyun Cemiyeti Hizmetler'ini, Oyun Cemiyeti bilgilerini ve Oyun Cemiyeti’nin logosu da dahil telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Oyun Cemiyeti'nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

3.2. Oyun Cemiyeti’nin, Hizmet, Oyun Cemiyeti bilgileri, Oyun Cemiyeti telif haklarına tabi çalışmalar, Oyun Cemiyeti ticari markaları, Oyun Cemiyeti ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

4.Gizlilik Koşulları ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Site üzerinde paylaşılan bilgilerin gizliliği ve kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin esaslara, Site’nin Gizlilik Politikası’nda yer verilmiştir. Kullanıcı, Oyun Cemiyeti’ne kayıt olurken Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri de onaylamaktadır.

5.Fesih

5.1. Oyun Cemiyeti, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı’ya verdiği Hizmetler’i kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; Hizmetler’i ve Site’yi kullanım şeklini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir, kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Kullanıcı ile yapılmış olan işbu Sözleşme’yi ve Gizlilik Politikası metnini sona erdirebilir veya değiştirebilir.

5.2. Sözleşme’nin ve/veya yürürlükteki mevzuatın herhangi bir hükmüne aykırı davranan veya aykırı davranacağından şüphe duyulan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, Oyun Cemiyeti tarafından derhal üyeliğine son verilir, Site üzerinde paylaştığı üyelik profili ve paylaşımlar dahil bütün içerikler yayından kaldırılır ve taraf olduğu Kullanıcı Sözleşmesi feshedilir.

Site üzerinde sunulan Hizmetler’den yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükte mevzuat hükümlerine aykırı davranan Kullanıcı, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Kullanıcılar’ın, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır.

Oyun Cemiyeti, Kullanıcı’nın Sözleşme’ye aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Kullanıcı’ya rücu edecektir.

5.2. Kullanıcı’nın kendi isteği ile üyelik hesabını kapatması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

5.3. Kullanıcı, üyelik hesabını tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği Oyun Cemiyeti tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek Oyun Cemiyeti’ne karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.

Sözleşme Değişiklikleri

Oyun Cemiyeti, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Oyun Cemiyeti, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Oyun Cemiyeti için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Oyun Cemiyeti’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.